Nová výstavba RD v Dolních Počernicích

Nová výstavba RD v Dolních Počernicích

Podle oznámení investora bude ve druhé polovině února zahájena výstavba padesáti rodinných řadových domů při ul. Národních hrdinů naproti MŠ Duha. Jedná se přibližně o obdélníkový prostor, který je vymezen již zmíněnou ulicí Národních hrdinů, částí bývalého autosalonu Auto-Exner a končící řadou rodinných domů v ul. Dubenecké.

Součastí této stavby je mimo rodinných domů také výstavba místních komunikací včetně ploch zeleně a inženýrských sítí.

Na stavbu je vydáno stavební povolení Úřadem MČ Praha 14, generálním dodavetelem stavby je společnost Galstain & Galstain invest s. r.o.

S ohledem na rozsah výstavby, požadovala MČ Praha - Dolní Počernice napojení stavby přímo

z ulice Národních hrdinů, což se podařilo zajistit.

Nyní nám nezbývá nic jiného, než dočasně akceptovat vyšší dopravní zatíženost v dané oblasti.