Prodloužení stavby kanalizačního sběrače

Prodloužení stavby kanalizačního sběrače

Probíhající 3. etapa stavby č. 8548 "Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic" si vyžádala prodloužení stavebních prací, které budou v ul. Nad Rybníkem probíhat až do 20.2.2018.

Zdůvodnění změny termínu dokončení předložené zhotovitelem Skanska a.s. (viz příloha) bylo investorem i MČ Praha-Dolní Počernice akceptováno.

Situační nákres: http://praha-dolnipocernice.cz/sites/default/files/imce/nad_rybnikem_-_3._etapa_-_900.pdf