Rekonstrukce Českobrodské ulice bude pokračovat i v příštím roce

Rekonstrukce Českobrodské ulice bude pokračovat i v příštím roce

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) již v minulých letech zrekonstruovala dva úseky Českobrodské ulice, a to v úseku mezi Rožmberskou a Broumarskou ulicí a v úseku mezi Broumarskou ulicí až k zastávce autobusu Lomnická. Další část opravy v délce 2,1 km je naplánována na rok 2018.

 
Rekonstrukce ulice Českobrodská bude probíhat v úseku mezi ulicí Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1).
Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky (Běchovice 2) a ve druhé dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru. 
 
V rámci stavby dojde i k rekonstrukci tří mostních objektů: 
• Most R081 přes Říčanský potok
• Most R027 přes Rokytku
• Most R028 přes Mlýnskou Strouhu  
 
Úpravy takovéhoto rozsahu si vyžádají dílčí stavební objekty, jako jsou provizorní komunikace, dále úpravu odvodnění, vodovodu a veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro pěší, přeložení silnoproudých a slaboproudých kabelů, prodloužení stávajících chrániček, úpravu plynovodu a v neposlední řadě i kácení některých dřevin.
Z hlediska povrchových úprav budou obnoveny stávající asfaltové kryty vozovek. Chodníky a vjezdy budou nově realizovány převážně z betonové zámkové dlažby, přičemž chodníky jsou v barvě šedé a vjezdy v barvě červené. Lokálně budou chodníky realizovány s asfaltovým krytem, či s povrchem ze žulové mozaiky a budou upraveny zastávky MHD Běchovice.
 
Termín: dle smlouvy je doba výstavby stanovena na 593 kal. dní
Stavba byla zahájena v listopadu 2017 výstavbou provizorních komunikací a přípravou prostoru pro umístění těchto komunikací. 
Následně budou práce přes zimní období přerušeny. Zahájení stavebních prací je plánováno na březen 2018 dle klimatických podmínek.
 
Dopravní omezení: Předpoklad realizace stavby je po etapách. Rozsahy jednotlivých etap mohou být měněny dle vydaného DIR.
V místech opravy mostů a propustků budou zřízeny provizorní komunikace, které zajistí provoz při jejich výstavbě. 
Předpokládáme i v části úplnou uzávěru z důvodu značného snížení nivelety vozovky.
V současné době se zpracovává návrh dopravních omezení a na základě toho se bude upravovat harmonogram výstavby. Dopravní omezení bude následně projednáno se všemi dotčenými orgány státní správy, obcemi a dalšími správci.