Zápis ze zasedání Rady MČ č. 134

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 134
Zápis ze 134. zasedání Rady MČ konaného dne 22. listopadu 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.