Zápis ze zasedání Rady MČ č. 133

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 133

Zápis ze 133. zasedání Rady MČ konaného dne 15. listopadu 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.