Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Dovoluji si Vás pozvat na 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  27. 11. 2017 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

 1. Podmínky hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na r. 2018
 2. Úprava rozpočtu MČ do měsíce listopadu 2017
 3. Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZMČ od 1.1. 2018
 4. Výkup pozemků pod komunikacemi V Padolině a Libotovská
 5. Výkup pozemků mezi tratěmi ČD v souvislosti s výstavbou nových zastávek ČD
 6. Směna pozemků mezi MČ Praha – Dolní Počernice a Sokol Dolní Počernice, z.s.
 7. Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
 8. Zpráva o průběhu a výsledcích MA 21 za rok 2017
 9. Návrh Akčního plánu MA 21 na r. 2018
 10. Záměr na rekonstrukci a využití čp. 26 – Počin
 11. Záměr na využití objektu čp. 366
 12. Návrh na změnu ÚP HMP na pozemku parc. č. 1448/107 v k.ú Dolní Počernice
 13. Záměr na prodej pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice
 14. Informace
 15. Dotazy, připomínky, podněty

                                                                                                                 Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                               starosta MČ Praha – Dolní Počernice