Zápis ze zasedání Rady MČ č. 132

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 132

Zápis ze 132. zasedání Rady MČ konaného dne 8. listopadu 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.