Otevření Dětské skupiny Bona

Otevření Dětské skupiny Bona

Centrum sociálních služeb Praha zahajuje od listopadu 2017 provoz "Dětské skupiny Bona" v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9).

Dětská skupina BONA je zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření služby nerodičovské předškolní péče dětí od 2 do 6 let.

Otevřena bude jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče od 7.00 do 17.00 hodin. V souladu se zákonem o dětské skupině bude nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

Každé dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době tak, aby byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičům. V centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) bude Dětská skupina BONA tvořit zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

Více informací se dozvíte na www.dsbona.cz.