Dopravní obslužnost zastávek Rtyňská a Svatoňovická, úprava JŘ linky 208

Dopravní obslužnost zastávek Rtyňská a Svatoňovická, úprava JŘ linky 208

V pondělí 18.9.2017 se na základě podnětu starosty Z. Richtera uskutečnilo jednání ve věci řešení dopravní obsluhy autobusové zastávky Rtyňská, která je společně se zast. Svatoňovická po dobu oprav na štěrboholské komunikaci ul. Ústřední (pozn.: probíhajících v období od 12.7. - 31.10.2017) bez obsluhy městské hromadné dopravy. Cílem jednání bylo najít řešení pro její obnovení.

Jednání se zúčastili: starosta MČ Praha-Dolní Počernice, starosta MČ Praha-Štěrboholy a zástupce Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (dále jen "ROPID").

Na jednání byl předložen návrh občana D. Počernic, Ing. Smrkovského, na úpravu trasy linky BUS 163, který však nebyl přítomnými přijat. Důvody jsou uvedeny v přiloženém Zápisu z jednání (viz příloha). Alternativně však bude možné od středy 4. října 2017 obnovit obsluhu zastávek Svatoňovická, Rtyňská a Novoštěrboholská prodlouženými vybranými spoji linky 110. Dle aktuálně dostupných informací pokračující stavba umožní zajíždět ul. Ústřední  ve směru od OC Europark až do původního autobusového obratiště u ul. Violková. Jako výstupní zastávka pro linku 110 bude využita zast. Novoštěrboholská směr Depo Hostivař, jako nástupní zast. bude využita zast. Novoštěrboholská směr Dolní Počernice.  

Dále starosta Z. Richter požádal ROPID o návrh řešení a realizaci úprav v jízdních řádech linky 208 tak, aby příjezdy do zastávky a odjezdy ze zastávky Škola Dolní Počernice korespondovaly s provozem ZŠ.  Aktuální posuny spojů na lince 208 vyplynuly rovněž z výluky v ul. Ústřední. ROPID zajistí přizpůsobení výlukových jízdních řádů tak, aby se přiblížily původnímu stavu a žákům zajistily bezproblémovou a včasnou dopravu do/ze školy. Předpokladaným termínem úpravy JŘ je 4.10.2017.

O aktuálnosti a platnosti změn jízdních řádů a vedení dotčených linek MHD vás budeme včas informovat.

 

Podrobné informace se dočtete v Zápisu z jednání viz příloha.