Pozvánka na mimořádné 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Pozvánka na mimořádné 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Dovoluji si Vás pozvat na mimořádné 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

ve čtvrtek  21. 9. 2017 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Dořešení majetkoprávních vztahů k objektu čp. 831

    

Zbyněk   R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice