Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 17

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 17

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ konaného dne 4. září 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích ZMČ naleznete zde.