Zápis ze zasedání Rady MČ č. 124

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 124
Zápis ze 124. zasedání Rady MČ konaného dne 6. září 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.