Zápis ze zasedání Rady MČ č. 123

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 123

Zápis ze 123. zasedání Rady MČ konaného dne 23. srpna 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.