Dokončení rekonstrukce ul. Národních hrdinů

Dokončení rekonstrukce ul. Národních hrdinů

V Dolních Počernicích byla k dnešnímu dni 25.8.2017 dokončena rekonstrukce komunikace Nár. hrdinů a v odpoledních hodinách (oficiálně od soboty 26.8.2017) bude po necelém měsíci úsek přes centrum obce opět zprůjezdněn.

V úseku od mostu přes Rokytku po kruhový objezd před ZŠ byl starý povrch vozovky nahrazen novým asfaltem, vyměněny obrubníky a upraven příčný práh před úřadem MČ. Rekonstrukce byla dokončena ve stanoveném termínu. Objížďka přes ulice Bakurinova a Dercsenyiho bude v následujících dnech stále platit pro autobusovou linku X-208 až do vydání a zveřejnění změny trasy vč. nového jízdního řádu organizátorem veřejné dopravy ROPID. Práce na mostě přes Rokytku budou ukončeny začátkem září, avšak již nyní umožňují průjezd nákladní dopravy.

V říjnu bude provedeno dokončení křižovatky ul. Národních hrdinů a ul. Nad Rokytkou, které si vyžádá nanejvýš 2-denní kompletní uzavírku komunikace v úseku přes most. Uzavírka je plánována na dny se sníženou frekvencí dopravy. O podrobnostech vás budeme předem informovat.    

Jsme přesvědčeni, že oprava počernické páteřní komunikace, která se přes náročnou objízdnou trasu obešla bez jakýchkoli větších komplikací, významně přispěla k vylepšení vzhledu historického centra obce, zvýšení spokojenosti a kvality života našich obyvatel a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.