Zápis ze zasedání Rady MČ č. 122

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 122
Zápis ze 122. zasedání Rady MČ konaného dne 16. srpna 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.