Zápis ze zasedání Rady MČ č. 121

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 121

Zápis ze 121. zasedání Rady MČ konaného dne 9. srpna 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.