Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016

Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016

Pražské zastupitelstvo schválilo v listopadu 2016 Strategický plán hl. m. Prahy, který je klíčovým dokumentem rozvoje města a předurčuje jeho vývoj v příštích 15 letech tak, aby Praha prosperovala a řadila se mezi evropská města s nejvyšší kvalitou života.

Strategický plán formuluje vizi Prahy v roce 2030 a jeho schválení je také prvním krokem k její realizaci. Vizi a strategické cíle je nyní třeba naplňovat konkrétními projekty, které budou obsaženy v realizačních programech strategického plánu. Prvním programem by měl být jednoletý program pro r. 2018, na kterém se již začalo pracovat. Následně by měly až do r. 2030 přijít tři po sobě následující 4-leté programy.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v průběhu následujících měsíců do přípravy prvního realizačního programu pro r. 2018 zapojí dotčené odbory Magistrátu hl. m. Prahy, městské firmy, státní správu, akademický i soukromý sektor, neziskové organizace i angažovanou veřejnost, aby navrženými projekty co nejlépe odpověděl na výzvy, kterým Praha čelí.

Na naplnění vize budoucnosti obsaženou ve Strategickém plánu se můžete podílet i vy. Strategický plán je v tištěné podobě k nahlédnutí v kanceláři starosty, Zbyňka Richtera, nebo ke stažení v 5 sešitech na stránkách IPR zde.