Zápis ze zasedání Rady MČ č. 119

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 119

Zápis ze 119. zasedání Rady MČ konaného dne 12. července 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.