Z pera běchovického starosty: Běchovice si vyberou podobu nového náměstí

Z pera běchovického starosty: Běchovice si vyberou podobu nového náměstí

Ano, náměstí! A k tomu ještě u nás v Běchovicích!

Pojem náměstí je úzce spojen s městy a jejich centrálními částmi. I přes to, že jsou Běchovice městskou částí hlavního města Prahy, svou velikostí dosahují rozměrů města, či, ve srovnání se Středočeským krajem, alespoň městysu. O umístění veřejného prostoru s názvem náměstí tak není třeba pochybovat. Do Běchovic již několik let prostě patří.

Wikipedie popisuje pojem takto:  

Náměstí (postaru také rynek či rynk) označuje volné veřejné prostranství ve městě, ohraničené zejména přilehlými domy. Často mu dominuje významná stavba (kostelradnice, divadlo aj.), v jejich centru je většinou fontána či kašnamorový sloupsocha či jiný monument

Definice lehce kostrbatá, ale v kostce pravdivá. Náměstí vnímám jako veřejný prostor v centrální části zástavby, nabízející mnoho možných funkčních využití: od veřejných setkání přes kulturní akce až po akce ryze komerčního charakteru (farmářské trhy a jiné prodejní akce). Takový prostor nám v Běchovicích reálně chybí. Rada městské části proto rozhodla již začátkem roku o vypsání architektonické soutěže na zpracování návrhů podoby nového náměstí v samém centru Běchovic. Prostor, který je nyní tvořen hrbolatým paloukem mezi rybníkem a Starou poštou, byl již dříve vytipován jako ideální místo pro realizaci náměstí s velkým funkčním potenciálem. Význam zmíněného prostoru sám o sobě vzrostl zejména výstavbou nové železniční zastávky Praha–Běchovice střed. Hlavní potenciál je však skryt ve všech projektech, které mají budoucí náměstí postupně obklopit. V horizontu 1 roku tak dojde ke zprovoznění rekonstruované Staré pošty a rekonstrukci přilehlé vodní plochy vč. jejího okolí. V delším časovém horizontu je v plánu výstavba 3. budovy Sociálních služeb Běchovice a přes ulici Mladých Běchovic prostor pravděpodobně v budoucnu uzavře další výstavba bytového komplexu.

Rozhodnutí o výběru oslovených architektů padlo po pečlivé úvaze. V prvé řadě byl kladen důraz na vztah k lokalitě a její znalost. Osloveno bylo 7 architektů, kteří mají funkční, pracovní či osobní vztah k Běchovicím. Do hledáčku se tak dostali autoři rekonstrukce Staré pošty, Parku běžců, nové hasičské zbrojnice, urbanistické studie celých Běchovic a také místní architekti Hujer a Hřebíček. Zadání bylo co možná nejjednodušší s cílem co nejméně svazovat architektům ruce. V úvahu přicházelo umístění sakrální stavby, uměleckého artefaktu, místa pro konání farmářských trhů apod. Prostor by měl podle zadání charakterem navazovat na budoucí podobu rekonstruované Staré Pošty i vodní nádrže a jejího okolí.

Vyberou si občané

Jak to tedy bude probíhat? 9. září v rámci oblíbeného Svátku sousedů proběhne představení všech 7 návrhů veřejnosti. Představí je sami autoři. Jejich práci, ale i úroveň prezentace pak budou hodnotit přímo občané. Všem se tak dostane do rukou unikátní možnost ovlivnit budoucí podobu naší městské části. Bude to prostřednictvím interaktivní a zcela subjektivní formy hodnocení. Cílem je vybrat si takový návrh, se kterým se jako občané sžijete nejlépe a zároveň vám ho nevybere nikdo „ shora“. Nové náměstí by mělo být přátelským místem pro setkávání, konání již zmíněných trhů a v neposlední řadě i novým esteticky významným prostorem v centru naší rozkvétající městské části. Princip hodnocení bude velmi podobný jako v případě Staré pošty, jejíž podobu jste si také vybrali prostřednictvím hlasování. Program celé akce bude představen na akci jako takové a mně prosím dovolte, abych vás na ni co nejsrdečněji pozval. Přijďte využít mimořádné a ojedinělé příležitosti! Přijďte a vyberte si podobu svého nového náměstí!

 

Ondřej Martan

starosta MČ Praha - Běchovice