Zápis ze zasedání Rady MČ č. 118

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 118

Zápis ze 118. zasedání Rady MČ konaného dne 28. června 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.