Zápis ze zasedání Rady MČ č. 117

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 117

Zápis ze 117. zasedání Rady MČ konaného dne 21. června 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.