Průzkum zájmu obyvatel města o zahradní kompostér

Průzkum zájmu obyvatel města o zahradní kompostér

V minulých letech mnoho měst a obcí zahájilo realizaci projektů na podporu domácího kompostování. V rámci těchto projektů jsou občanům, vlastníkům a uživatelům zahrad, rozdávány (zapůjčovány) zahradní kompostéry k zužitkování biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů) – tj. odpadů z údržby zeleně, z kuchyní atp., kterou lze dále využívat pro zkvalitnění jakosti půdy.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy  se rozhodl využít 68. výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a podat žádost ve věci nákupu cca. 2 000 ks kompostérů pro domácí kompostování (tento počet je pouze orientační) s předpokládaným objemem 800 až 1400 litrů (podle toho, zda bude jednokomorový nebo dvoukomorový) s kvalitativními znaky, které umožní Pražanům kvalitně kompostovat.

Pro úspěšnou realizaci projektu byl spuštěn elektronický průzkum zájmu, ve věci konkrétních žadatelů o kompostéry zdarma, do kterého se mohou zapojit občané hl. města Prahy. O kompostéry může žádat kdokoli z fyzických osob (občanů), kterému vzniká rostlinný bioodpad a má možnost umístit kompostér na vhodném místě. Např. rodinný dům se zahradou, bytová jednotka s předzahrádkou v bytovém domě, apod. 

V případě, že bude dotace OPŽP přidělena, předpokládá se převzetí kompostérů kolem léta 2018.  Vzhledem k jejich omezenému množství bude při rozdělování brán zřetel na závazný zájem jedinců, kteří vyplní internetový formulář na stránkách:

http://www.odpadovecentrum.cz/zadost-o-komposter

 

Máte-li zájem o přidělení zahradního kompostéru na svou zahradu, neváhejte s vyplněním dotazníku co možno nejdříve. 

Děkujeme Vám za spolupráci.