Zápis ze zasedání Rady MČ č. 116

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 116

Zápis ze 116. zasedání Rady MČ konaného dne 7. června 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.