Zahájení oprav mostu v ul. Národních hrdinů

Zahájení oprav mostu v ul. Národních hrdinů

V pondělí 12.6. 2017  byly  v ranních hodinách zahájeny práce na opravě mostu přes Rokytku (více zde). Průběh prací na I. etapě je hlášen do 22.7.2017. Po dobu stavebních činností bude most průjezdný pouze v jednom jízdním pruhu, se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t. Pro pěší zůstane zachován bezpečný průchod v koridoru. Pro linku BUS 208 platí dočasná změna trasy a zastávek vč. zavedení dočasné linky X208.

Prosíme, abyste při průjezdu dotčeným úsekem dbali maximální obezřetnosti a opatrnosti. O aktuálním vývoji situace a všech souvisejících skutečnostech vás budeme informovat.