Zápis ze zasedání Rady MČ č. 115

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 115
Zápis ze 115. zasedání Rady MČ konaného dne 31. května 2017. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.