Oprava mostu přes Rokytku v ul. Nár. hrdinů a související dopravní opatření

Oprava mostu přes Rokytku v ul. Nár. hrdinů a související dopravní opatření

Ve 23. kalendářním týdnu (5.-11.6.2017) budou zahájeny plánované práce na opravě mostu přes Rokytku v ul. Národních hrdinů, které budou obnášet jeho částečnou uzavírku. Provoz zde bude řízen světelnou signalizací a praporky. Práce potvrvají cca 100 dní a budou koordinovány s dalším dopravním omezením, které nás čeká - rekonstrukcí povrchu ul. Národních hrdinů (bližší informace ve Slovu starosty).

V souvislosti s probíhajícími pracemi a omezením šířky průjezdného profilu mostu bude v termínu od 1.6.2017 (do odvolání) autobusová linka 208 rozdělena na dvě části - linky 208 a X208.  Základní linka 208 (standardní autobusy) bude provozována ve trase Depo Hostivař - Dolní Počernice a v úseku Dolní Počernice - Bezděkovská bude provozována linka s označením X208, na které budou provozovány pouze midibusy. Počet spojů linky X208 bude přibližně odpovídat standardní lince 208 v tomto úseku.

Linkové vedení je tedy následující:

  • Linka 208       Depo Hostivař - Dolní Počernice
  • Linka X208     Dolní Počernice - Bezděkovská

Jízdní řády linky 208 platné od 1.6.2017 v příloze.

U linky 224 v souvislosti s touto akcí nedochází k žádným změnám. Od 2.6.2017 zde pouze dochází k dočasnému zřízení zastávky Dolní Počernice (zajíždění autobusového obratiště) v souvislosti s částečnou uzavírkou ulice Českobrodská mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi.

Informace o aktuálních dopravních opatřeních a provozu MHD na území Dolních Počernic a okolí sledujte na internetových stránkách MČ Praha - Dolní Počernice, kde je pro vás budeme průběžně aktualizovat.