Zápis ze zasedání Rady MČ č. 114

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 114

Zápis ze 114. zasedání Rady MČ konaného dne 24. května 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.