Památné duby na hrázi rybyníka se dočkaly arboristického ošetření

Památné duby na hrázi rybyníka se dočkaly arboristického ošetření

Arboristé z Lesy hl. m. Prahy v minulém týdnu ošetřili dva památné duby letní (Quercus robur) na hrázi Počernického rybníka. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, a tak nebylo nutné je vystavovat žádným velkým zásahům. Pracovníci pomocí vysokozdvižné plošiny provedli pouze několik bezpečnostních řezů tak, aby do budoucna předešli možným pádům suchých větví, a ošetřili velké větve napadené hnilobou po zlomech způsobených bouřkou v roce 2010. Veškeré zásahy byly provedeny velmi citlivě, aby byl zachován přirozený vzhled ošetřovaných stromů.

Oba památné stromy u Počernického rybníka poznáte snadno – jsou to dva nejmohutnější duby na hrázi. Jejich stáří se odhaduje na 170 let. Samotný rybník byl založen roku 1848 a stromy byly pravděpodobně vysázeny právě při zakládání rybníka, aby zajistily stabilitu hráze. Mezi památné stromy oba duby patří od roku 2009. Doufejme, že toto označení zajistí stromům dostatečnou ochranu a klid na to, aby zde mohly růst ještě mnoho dalších let a dělaly radost i příštím generacím Pražanů.

Duby na břehu Počernického rybníka mají ve správě Lesy hl. m. Prahy, souhlas s jejich ošetřením vydal odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Autor článku a zdroj: Lesy Praha

 

Vyskočit nahoru