Zápis ze zasedání Rady MČ č. 113

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 113

Zápis ze 113. zasedání Rady MČ konaného dne 17. května 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.