Zápis ze zasedání Rady MČ č. 112

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 112

Zápis ze 112. zasedání Rady MČ konaného dne 10. května 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.