Zápis ze zasedání Rady MČ č. 111

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 111

Zápis ze 111. zasedání Rady MČ konaného dne 26. dubna 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.