Setkání s občany na téma "Dostavba Pražského okruhu"

Setkání s občany na téma "Dostavba Pražského okruhu"

Pražský okruh patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v ČR. Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hl. město s okolními regiony a státy. Z jeho dosud nedokončených částí je tou zcela nejdůležitější výstavba úseku 511 mezi dálnicí D1 a Běchovicemi a s ní související výstavba přeložky silnice I/12. Jejich dokončení je naprosto klíčové pro zklidnění dopravy a snížení ekologické zátěže v městských částech ve východním segmentu Prahy i v přilehlých obcích.

Vzhledem k tomu, jak důležitým tématem stavby úseku 511 a přeložky I/12 jsou, jsou naplánována setkání pro širokou věřejnost. Jejich cílem je zajistit infomovanost občanů dotčených obcí a městských částí o dané problematice a ujistit je, že ze strany samosprávy i státní správy bude provedeno maximum pro to, aby pocítili především pozitivní efekt těchto pro Prahu i celou ČR nezbytných staveb.

Chcete-li se i Vy dozvědět více, jste zváni na setkání s občany nad tématem stavby PO511+I/12 a jejího stavu přípravy. Setkání se bude konat v tělocvičně základní školy Běchovice
 

v úterý 30.5.2017 od 17:00.

Účast na setkání přislíbili:

- nám. primátorky hl.m. Prahy Petr Dolínek
- zástupci investora ŘSD ČR
- projektant stavby
- zpracovatel EIA
- zpracovatele tzv. regionální varianty okruhu (ČVUT)
- ostatní městské organizace, které mají v gesci výstavbu a dopravu (IPR, TSK, OSI MHMP, OTV MHMP, ROPID)

Program setkání v příloze. 

Další informace na: www.okruhprahy.cz