Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky

Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky

Mariánský sloup, kulturní památka vedená v seznamu kult. památek hl. m. Prahy pod ev. č. 1 - 1972, byl donedávna umístěn v soukromé zahradě v Podkrkonošské ulici, kde majitelé pozemku po dobu 33 let zajišťovali jeho ochranu.

Původně stál Mariánský sloup na rohové parcele č. 663 v k.ú. Dolní Počernice při ul. Českobrodská a U Konečné. Po poničení sloupu v r. 1975 došlo k jeho přemístění na výše uvedené místo, kde ač chráněn vzrostlými jehličnany, byl ponechán bez údržby a jeho stav včetně sošky panenky Marie se průběžně zhoršoval. 

Současné samosprávné vedení městské části Praha-Dolní Počernice pojalo záměr památku zrestaurovat a přemístit do historického jádra MČ. Po dokončení restaurátorských prací prováděných s ohleduplností k historickému originálu kamenosochařskou firmou Bohumil Pánek, byl Mariánský sloup dnes dopoledne zkompletován a osazen v centru Dolních Počernic, při ul. Národních hrdinů, č.p. 11, kde je přístupný pohledu daleko většímu počtu našich obyvatel a návštěvníků MČ. Pevně věříme, že bude dlouhá léta zkrášlovat prostor historického centra naší obce, bez újmy a pozornosti vandalů. 

Výběr z fotodokumentace přiložen.

 

 

 

 

Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky
Přemístění Mariánského sloupu, kulturní památky