Zápis ze zasedání Rady MČ č. 108

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 108

Zápis ze 108. zasedání Rady MČ konaného dne 29. března 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.