Zápis ze zasedání Rady MČ č. 107

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 107

Zápis ze 107. zasedání Rady MČ konaného dne 22. března 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.