Zápis ze zasedání Rady MČ č. 106

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 106

Zápis ze 106. zasedání Rady MČ konaného dne 15. března 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.