Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ č. 15

Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ č. 15

Dne 6. března 2017 proběhlo 15. zasedání zastupitelstva, na jehož programu bylo:

 

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2017
2. Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2018 - 2022
3. Rozpočtový výhled na r. 2018 – 2022 a rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2017
4. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA
5. Projednání petice občanů za zklidnění provozu na ul Národních hrdinů
6. Prodej části pozemku parc.č. 620, k.ú. Dolní Počernice, PhDr. Věře Uhrové
7. Žádost Sokola Dolní Počernice, z.s. o dotaci na sportovní činnost
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty

 

Zápis z tohoto zasedání v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích ZMČ naleznete zde.