Zápis ze zasedání Rady MČ č. 105

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 105

Zápis ze 105. zasedání Rady MČ konaného dne 1. března 2017.  

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.