Upozornění na kácení stromů

Upozornění na kácení stromů

Občany a návštěvníky zámeckého parku informujeme, že v průběhu měsíce března bude v zámeckém parku prováděno kácení stromů. Tento proces je nutno podstoupit z důvodu přípravných prací na realizaci 3. etapy projektu „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích“.

Budou odstraňovány pouze stromy, které brání úspěšné realizaci projektu a stromy nevratně poškozené a neperspektivní. Projekt počítá s adekvátní náhradní výsadbou nových stromů. Ke kácení stromů, vyžadující zvláštní povolení, obdržela naše MČ jako investor akce „Rozhodnutí“ Odboru památkové péče MHMP, které bylo vydáno na základě souhlasu odborného pracoviště Národního památkového ústavu pro Hl. m. Prahu.

Dovolujeme si vás požádat, abyste při návštěvě parku dbali zvýšené opatrnosti a nepohybovali se v blízkosti prováděných dendrologických zásahů.

Podrobné podklady v této věci jsou k nahlédnutí u starosty MČ Praha – Dolní Počernice.

 

x
Ilustrační foto