Pokračování výstavby kanalizačního sběrače H - 2. část I. etapy

Pokračování výstavby kanalizačního sběrače H - 2. část I. etapy

Dne 23.2.2017 proběhlo předání staveniště na pokračování I. etapy výstavby kanalizačního sběrače H, jejíž zahájení jsme avizovali v článku v Dolnopočernickém zpravodaji č. 10/11/12 2016.

2. část I. etapy bude navazovat na ukončenou etapu v ul. Nár. hrdinů a části ul. Nad Rybníkem a bude pokračovat jižní částí ul. Nad Rybníkem až do míst před přemostěním (Pražský okruh). Stavba bude prováděna obdobně jako v předchozí etapě tzn. hloubením pomocí šachet.

Vzhledem k záměru minimalizace omezení plynulosti a bezpečnosti dopravy a rovněž tak ve věci kvality a rychlosti provedené práce bude stavební akce řešena ve třech etapách.

I. etapa: 27.2.2017 - 8.12.2017 (zábor o délce 2 x 50 m); situační nákres vč. dopravně inženýrského opatření (dále jen "DIO")
II. etapa: 8.5.2017 - 8.12.2017 (zábor o délce 20 m + stávající 2 zábory I. etapy); situační nákres vč. DIO
III. etapa: 31.7.2017 - 8.12.2017 (zábor o délce 20 m + stávající 3 zábory z I. a II. etapy); situační nákres vč. DIO

Stavba částečně omezí průjezdnost komunikace ul. Nad Rybníkem. Dopravní provoz nebude řešen kyvadlově prostřednictvím světelného signalizačního zařízení, bude se řídit pouze obecnou úpravou. Pro bezpečnou jízdu vozidel bude ponechán volný 1 jízdný pruh, pro pěší zůstane zachován bezpečný průchod po celou dobu stavebních činností.

Osazení dopravního značení proběhne v pondělí 27.2.2017 v ranních hodinách.


Investor: OSI MHMP vz. Zavos
Zhotovitel: Skanska a.s
Povolení: OVD /08019956/RANI ze dne 13.5.2009