Zápis ze zasedání Rady MČ č. 103

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 103

Zápis ze 103. zasedání Rady MČ konaného dne 15. února 2017.  

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.