Zápis ze zasedání Rady MČ č. 101

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 101

Zápis ze 101. zasedání Rady MČ konaného dne 16. ledna 2017.  

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.