Zápis ze zasedání Rady MČ č. 100

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 100

Zápis ze 100. zasedání Rady MČ konaného dne 11. ledna 2017.  

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.