Zápis ze zasedání Rady MČ č. 99

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 99
Zápis z 99. zasedání Rady MČ konaného dne 4. ledna 2017.
 
Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.