Stav železničního mostu přes ul. Národních hrdinů

Stav železničního mostu přes ul. Národních hrdinů

Správa železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC) realizovala v roce 2008 částečnou rekonstrukci železničního mostu přemosťujícím ul. Národních hrdinů. Na části mostu, která součástí rekonstrukce nebyla, shledala naše MČ stavebně technické nedostatky a poukázala na ně svým dopisem z r. 2011. SŽDC neposoudila tyto nedostatky jako závažné a nebyla proto učiněna žádná opatření.

Na základě dalších upozornění našich občanů a Městské policie na trvale nedostatečný a bezpečnost ohrožující stav objektu, který spočívá v odpadávání betonové omítky z podhledu mostu, iniciovala městská část v prosinci 2016 opakované posouzení jeho stavu. Z odpovědi SŽDC vyplývá, že most byl opět shledán bez podstatných závad a nevykazuje žádné závažné poruchy. Opadávání krycí betonové vrstvy zabetonovaných konstrukčních nosníků způsobuje závada na vodotěsné izolaci, která však není ze statického hlediska podstatná. SŽDC během ledna 2017 zabezpečí místa se vzdutou kycí betonovou vrstvou tak, aby byla zachována bezpečnost chodců a projíždějících vozidel.

Z fotodokumentace

Plné znění uvedené korespondence přiloženo v příloze.