Dolní Počernice bude chránit nová protihluková stěna

Dolní Počernice bude chránit nová protihluková stěna

Minulý týden zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci stávající a výstavbu nové protihlukové stěny (PHS) podél Štěrboholské spojky, a to v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace). Jedná se o 5 částí o celkové délce 3 344 m a výšce stěny 3,5 - 4 m. Doba výstavby je stanovena na celkem 320 dní /3.1.2017 - 11/2017/.

„V tomto úseku je stará stěna, která již nevyhovuje jak výškou, tak materiálem, který nemá potřebné protihlukové vlastnosti. Panely, zejména jejich pohltivá výplň, jsou z velké části zničeny. V důsledku toho je okolní zástavba zatížena nadměrným hlukem z provozu, a proto zde musí dojít ke kompletní přestavbě staré stěny a dostavbě chybějících částí,“ uvedl náměstek pro dopravu a sport Petr Dolínek.

Původní PHS tvoří železobetonové panely s pohltivou výplní, vložené do ocelových sloupků, které jsou kotveny do železobetonových pilot. Pohltivá výplň je vypadaná a u některých panelů je již obnažena výztuž. Výška stávající PHS je 2,4 m a 4,0 m. Osová vzdálenost sloupků je do 4 m.

Nová stěna bude založena na piloty o průměru 750 mm, do kterých budou přes patní desku a kotvící šrouby kotveny sloupky stěny, vzdálené od sebe 4 m. Do sloupků bude vložen železobetonový soklový panel a hliníkové panely s vysokou pohltivostí třídy A4. Barevné řešení stěny bylo odsouhlaseno Institutem plánování a rozvoje Prahy. Aplikuje 3 odstíny RAL šedé na hliníkové panely i výplň únikových dveří.

Dopravní omezení:

Komunikace Štěrboholská spojka v úseku NN1160 – Národních hrdinů

·         Uzavření části připojovacího, odstavného a odbočovacího pruhu ve směru do centra v délce cca 720 m

·         Termín: 3. 1. 2017 – 31. 3. 2017 (platí pro 1. etapu, další etapy se budou průběžně aktualizovat)

·         Levý jízdní pruh se zužuje na 2,75 m. Pravý jízdní pruh bude široký 3,5 m.

·         Objížďka se nezřizuje.

 

Zdroj informací: portál TSK Praha

Vyskočit nahoru