Výskyt ptačí chřipky v Evropě

Výskyt ptačí chřipky v Evropě

Státní veterinární správa vydala inormaci o výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky u volně zijících ptáků i v chovech drůbeže na území Evropy. Přestože na území České republiky výskyt této nákazy nebyl zjištěn od r. 2007, v okolních evropských státech byl v r. 2016 počet případů mimořádně četný.  

V příloze naleznete leták se všemi důležitými informacemi o povaze nákazy a možných preventivnách opatřeních. Aktuální nákazovou situaci je možné sledovat na http://www.svscr.cz/zdravi-zviratlptaci-chripkainfluenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/ .