Zápis ze zasedání Rady MČ č. 97

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 97
Zápis z 97. zasedání Rady MČ konaného dne 21. prosince 2016.
 
Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.