Zápis ze zasedání Rady MČ č. 94

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 94

Zápis z 94. zasedání Rady MČ konaného dne 30. listopadu 2016.