Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice

Dovoluji si Vás pozvat na 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí 12. 12. 2016 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

 1. Projednání Strategického plánu MČ Praha-Dolní Počernice
 2. Projednání návrhu pravidel pro hospodaření MČ Praha-Dolní Počernice v období  rozpočtového provizoria na r. 2017
 3. Převod finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice
 4. Návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7. fóra MČ
 5. Převzetí komunikací od spol. Počernice I s.r.o. a Počernice II s.r.o.
 6. Svěření pozemku parc. č. 1603/19 v k.ú. Dolní Počernice do správy MČ Praha-Dolní Počernice - žádost MHMP
 7. Odejmutí pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 ze správy MČ Praha –Dolní Počernice
 8. Žádost o svěření pozemků  do správy MČ Praha –Dolní Počernice
 9. Návrh na odpis pohledávky
 10. Informace
 11. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                                                         Zbyněk  R i c h t e r, v.r.
                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice